http://www.mgrehab.ulotka.org/

"De ischiade nervosa commentarius" to pierwsza publikacja z 1764 roku Cotugno na temat rwy. Była tak dużym wkładem w rozumienie rwy, że  nazwano ją "Malum Cotunii".

Pośród wszystkich chorób krążka najczęstszą są zmiany degeneracyjne. Nagły ucisk na korzeń/np. przemieszczenie dysku/ powoduje duże dolegliwości. Skolioza, kręgozmyk gdzie stopniowo, powoli odszktałcany jest nerw nie pojawiają się bóle bowiem następuje adaptacja do takiego stanu. Osłabienie, upośledzenie funkcji kręgosłupa może być spowodowane zmniejszeniem objętości, zmianami konsystencji tarczki międzykręgowej. Krążek międzykręgowy, krąg powyżej i poniżej to segment ruchowy kręgosłupa.

Wszelkie procedury diagnostyczne i terapeutyczne muszą minimalizować inwazyjność, ryzyko powikłań, koszty i dawać maksimum długotrwałych efektów.Określamy je jako MIRACLE/Minimal Invasiveness Risk, and COST, but has a Lasting Effect/.

Budowa krążka

-Chrzęstne płytki graniczne

-Pierścień włóknisty

-Jądro miażdżyste

cdn.