http://www.mgrehab.ulotka.org/
propriocepcja Adam Bielecki

Wiedza z zakresu czucia głębokiego,kinestezji.To nic innego jak zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała.Jest elementem treningu funkcjonalnego,który poprawia zdolności motoryczne i określone funkcje.Dotknięcie palcem nosa przy zamkniętych oczach to również propriocepcja.Dzięki prawidłowym odczuciom płynącym z mięśni i stawów potrafimy wykonywać celowe ruchy ,bez patrzenia na to co robimy.Proprioceptory są głównie zlokalizowane w torebkach stawowych, więzadłach i aparacie ścięgnistym mięśni. Wpływ na nieprawidłowe działanie zmysłu propriocepcji może mieć obniżone napięcie mięśniowe/obniżone odczucia z ciała/ oraz sztywność mięśni.Moża ją zaobserwować u dzieci.Wynika ona ze zbyt słabego napięcia .Rekompensują one defiicyty napięciem mięśni i tym sposobem polepszają czucie głębokie.Objawia się to u nich sztywnością karku,nadmiernym wyprostem kończyn, zaciśnięciem dłoni w pięści.

Jeśli do propriocepcji dołączymy informacje z innych zmysłów/wzrok,słuch,równowaga/ i wrażenia prawidłowo rozpoznamy, posegregujemy,zorganizujemy to mamy do czynienia z integracją sensomotoryczną.Efektem jej będzie wytworzona przez mózg odpowiednia do sytuacji reakcja adaptacyjna.

Propriocepcja może ulec zaburzeniu z powodu urazów układu kostno - szkieletowego i schorzeń neurologicznych.Słabe,ubogie wrażenia z receptorów stawowych prowadzą do niestabilności mechanicznej , a dalej funkcjonalnej. Zaburzenie może prowadzić do powtarzania się urazów, w konsekwencji trwałego zaburzenia funkcji.Zasadne jest zatem prowadzenie ćwiczeń poprawiających kinestezję.

Metodami neurofizjologicznymi w leczeniu zaburzeń propriocepcji są: NDT Bobath, integracja sensomotoryczna, PNF.

Wymagają stosowania ćwiczeń propriocepcji:

1.Schorzenia neuroologiczne

-uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego

polineuropatie, stany po urazach nerwów, zespoły uciskowe korzeni i nerwów obwodowych,uszkodzenia splotów      nerwowych

-uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzanie równowagi/uszkodzenia móżdżku/.

2.Schorzenia urazowe

-urazy kości długich/złamania/

-urazy stawów/skręcenia,zwichnięcia,urazy torebek/

-urazy więzadeł,

-pourazowy zespół Sudecka/algodystrofie pourazowe/

-stany po amputacjach kończyn

-obrzęki pourazowe

3.Stany po leczeniu operacyjnym

-endoprotezoplastyki stawów kończyn

-artrodezy/operacyjne wytworzenie w stawie osteogenezy pomiędzy dwiema kośćmi/

-artroskopii stawów

-po leczeniu operacyjnym dysków

Profilaktyka urazów

-osoby uprawiające sport/amatorsko i zawodowo/

-jako ćwiczenia specjalne w dyscyplinach sportowych

-w wieku starszym


 

 

 

Ćwiczenia propriocepcji  prezentuje  wspinacz,czołowy polski himalaista Adam Bielecki.

SAM 0692SAM 0691SAM 0690SAM 0689
SAM 0686SAM 0685SAM 0684SAM 0682